Είχα κάνει μία σημείωση παλιότερα, αλλά αξίζει να διαβαστεί:

οι «έξω από δω»
Είναι ένας κόσμος που δεν μας καταλαβαίνει.

Δεν καταλαβαίνει ότι «εμείς» έχουμε κανόνες.
Δεν καταλαβαίνει ότι «εμείς» ΔΕΝ είμαστε ανώνυμοι.

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο απο τον αραχτό.

Σχόλια παρακαλώ εκεί, όχι εδώ